Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ograniczenie w ruchu miejskim – oznakowanie drogi

Ograniczenie obejmie samochody powyżej 12 ton. W życie wchodzi 1 czerwca br. na odcinku od skrzyżowania ulic Kolejowej i Św. Rocha (w kierunku ul. Radomskiej) oraz na ul. Radomskiej (do granic gminy Wąchock). Fizycznie obowiązywać będzie od momentu postawienia znaków drogowych, do 30 czerwca br. Od rynku ruch na ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Św. Rocha pozostanie bez zmian. Dzięki temu ruch na ul. Kolejowej zmaleje, a lokalni przedsiębiorcy zlokalizowani przy ul. Św. Rocha nie zostaną pozbawieni możliwości dojazdu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z definicją zawartą w ustawie o drogach publicznych, zarządcą dróg publicznych jest ten organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego, do którego należą sprawy planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Droga, której dotyczy wprowadzane ograniczenie od 1 czerwca br. jest drogą powiatową, a jej zarządcą jest zarząd powiatu. W gestii organu zarządzającego ruchem na tej drodze jest umieszczanie znaków drogowych dotyczących obowiązujących ograniczeń.