Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

III Olimpiada Przedszkolaka

III Olimpiada Przedszkolaka

W październiku br. odbyły się gminne eliminacje III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka, której Gospodarzami były Oddziały Przedszkolne przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku.

Głównym zadaniem olimpiady jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz przestrzegania zasad fair play w sporcie, rozwój sprawności fizycznej i umiejętności współpracy w zespole oraz dobra zabawa dla przedszkolaków.

Olimpiada odbyła się w hali sportowej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach i z udziałem gości, których powitała dyrektor ZPO, Dorota Janas: zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastiana Staniszewskiego i dyr. SP w Parszowie, Barbary Gajewskiej. W zawodach wzięły udział przedszkolaki z Wąchocka i Parszowa.

W konkurencjach w każdej z drużyn brało udział po 10 zawodników, 5 chłopców i 5 dziewczynek. Dodatkowo w każdej drużynie było dwóch zawodników rezerwowych.

Dzieci podczas zawodów musiały pokonać kilka konkurencji:

  • bieg sztafetowy na dystansie 15 metrów;
  • tor przeszkód, na którym trzeba było jak najszybciej najpierw przejść pod płotkiem lekkoatletycznym, a następnie dobiec do szarfy, którą dziecko musiało przełożyć przez siebie dowolnym sposobem oraz ominąć pachołek i wrócić jak najszybciej do swojej drużyny;
  • skok w dal z miejsca z odbiciem obunóż. Zawodnicy skakali jedni po drugich z miejsca gdzie wylądował ich poprzednik. O wyniku decydowała łączna długość wszystkich skoków, jakie wykonała cała drużyna;
  • rzut woreczkiem do koła hula-hop oddalonego o 3 metry od zawodników. Każde dziecko wykonało po 3 rzuty. Liczyła się ilość celnych rzutów do celu.

Po dogrywce zwycięską drużyną i tym samym reprezentantami gminy Wąchock na szczeblu powiatowym zawodów zostały przedszkolaki z Parszowa.

Wszyscy mali sportowcy, którzy brali udział w zawodach dobrze się bawili. Dzieci otrzymały nagrody: pamiątkowe medale, dyplom i puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobyte miejsce. Mali kibice również otrzymali upominki.

Gratulacje!

tekst: SP w Parszowie