Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Opłaty za odpady komunalne – pierwszy kwartał 2022 r.

Przypominamy, że termin uiszczania opłat za odpady komunalne w pierwszym kwartale 2022 r. mija 15 marca.

Obecnie koszt wywozu odpadów wynosi 19 zł miesięcznie od 1 osoby. Płatności, odpowiednio za każdą osobę, prosimy wpłacać na nr konta: 40 8523 0004 0000 0039 2000 0040 lub w kasie urzędu.

Osoby uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny posiadają prawo do ulgi w wysokości 2 zł na osobę. Osoby korzystające z kompostowników przydomowych posiadają prawo do ulgi w wysokości 0,50 gr. na osobę. Ulgi ulegają zsumowaniu.