Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Opłaty za odpady komunalne za pierwszy kwartał 2021 r.

Informujemy, że w I kwartale br. kwota za odpady komunalne nie ulega zmianie.

Obecnie koszt wywozu odpadów wynosi 13 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość. Płatności, odpowiednio za każdą osobę, prosimy dokonać do 15. marca na nr rachunku: 40 8523 0004 0000 0039 2000 0040.

W przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską stawka opłaty ulegnie zmianie od II kwartału br. (płatność do 15 maja).

Osoby uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny posiadają prawo do ulgi w wysokości 2 zł na osobę. Osoby korzystające z kompostowników przydomowych posiadają prawo do ulgi w wysokości 0,50 gr. na osobę. Ulgi ulegają zsumowaniu.

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 r.:
https://wachock.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/