Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Organizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku

Informacja dla mieszkańców

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku w związku z koniecznością ograniczenia kontaktów i nierozprzestrzeniania wirusów uprzejmie prosi o rozważenie możliwości:

– zgłaszania się osobistego do Ośrodka jedynie w sytuacjach wyjątkowych,

– kontaktowania się z pracownikiem za pośrednictwem e-maila tut. Ośrodka: ops.wachock@op.pl

– składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej telefonicznie pod nr 41 271 50 34 wew. 21.

– w przypadku braku możliwości złożenia wniosku o świadczenia rodzinne lub opiekuńcze przez Internet – wnioski przyjmowane będą w okienku po prawej stronie korytarza za wejściem głównym;

Informacje dot. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego udzielane są telefonicznie pod nr 41 271 50 34 wew. 24.

– zgłaszania się po odbiór decyzji administracyjnej w terminie późniejszym, po uzgodnieniu telefonicznym w okienku po prawej stronie korytarza za wejściem głównym.