Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Organizacja transportu publicznego na czas wyborów 15 października 2023 r.

Organizacja transportu publicznego na czas wyborów 15 października 2023 r.

biało czerwona urna wyborcza, z orłem w koronie
źródło: gov.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zgodnie z art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Wąchock.


Wykaz linii komunikacyjnych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: gmina.wachock.sisco.info