Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ostateczny termin składania wniosków – węgiel

Ostateczny termin składania wniosków – węgiel

Ostateczny termin składania wniosków - węgiel

Już tylko do 15 kwietnia można składać wnioski o węgiel!

Naszych Mieszkańców obsługujemy wg. kolejności składanych wniosków (w przypadku braku opału – poza kolejnością). Osoby, które nie dysponują węglem prosimy o kontakt z urzędem (sekretariat 41 273 61 30) lub bezpośrednio z zastępcą burmistrza, Sebastianem Staniszewskim – tel 41 273 61 41.

Przypominamy zasady dystrybucji węgla

W ramach zakupu preferencyjnego można nabyć maksymalnie 3 tony węgla. Możliwy jest zakup węgla w kilku ratach, ale łącznie nie więcej niż 3 tony (!).

Sprzedaż węgla prowadzona jest za pośrednictwem firmy Usługi Transportowe Ireneusz Kucharczyk, Jadowniki 49b, 27-225 Pawłów.

Odbiór węgla możliwy jest w Starachowicach na ul. Składowej 3 w godzinach od 8.00 do16.00.

Cena zakupu, po której Mieszkańcy mogą go nabyć, to 1788 zł brutto za 1 tonę.

0,5 tony węgla – 894 zł
1 tona węgla – 1788 zł
1,5 tony węgla – 2682 zł
2 tony węgla – 3576 zł
2,5 tona węgla – 4470 zł
3 tony węgla – 5364 zł

Ustalona cena obejmuje koszt zakupu węgla z kopalni oraz koszt jego dostarczenia do składu węgla znajdującego się w Starachowicach. Do ustalonej ceny nie zostały wliczone koszty transportu dla Mieszkańców naszej gminy.

Osoby, które nie posiadają środka transportu, aby przewieźć węgiel ze Starachowic do miejsca zamieszkania, mają możliwość skorzystania z transportu udostępnionego przez skład węgla za dodatkową opłatą. Transport można zamówić pod numerami 695-645-020 lub 601-547-319.

Jak wygląda proces odbioru węgla

– Po dostarczeniu węgla do składu Mieszkańcy, którzy przeszli pozytywną weryfikację są telefonicznie informowani o możliwości jego zakupu zgodnie z kolejnością składanych wniosków. Poza kolejnością obsługiwani są mieszkańcy, którzy nie dysponują opałem do ogrzania domu.

– Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku potwierdza chęć zakupu opału, jego ilość, informuje o konieczności wpłaty na konto lub w kasie oraz podaje numer wniosku, który jest niezbędny do wpisania w tytule przelewu.

– Osoba uprawniona (Kupujący) dokonuje płatności przelewem na konto: Bank Spółdzielczy
w Wąchocku, numer rachunku: 82 8523 0004 0000 0039 2000 0060 lub w kasie Urzędu Miasta
i Gminy w Wąchocku. W tytule przelewu prosimy podać WĘGIEL XXX, IMIĘ
I NAZWISKO WNIOSKODAWCY
, gdzie XXX oznacza numer wniosku podany telefonicznie przez pracownika urzędu gminy.

Uwaga: prosimy nie dokonywać wcześniejszych samodzielnych wpłat środków za węgiel.
W przypadku wpłaty bez wcześniejszego potwierdzenia przez pracownika urzędu wpłacone
środki zostaną zwrócone na konto z którego zostały przelane.

– Po zaksięgowaniu opłaty lista osób uprawnionych do odbioru węgla jest przekazywana do składu węgla. Opał wydawany jest na jej podstawie. Wnioskodawca własnoręcznym podpisem potwierdzi jego odbiór. Wnioskodawca będzie mógł pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru węgla w jego imieniu.

– Urząd Miasta i Gminy w terminie 7 dni od wpłaty wystawi fakturę, która będzie do odbioru w kasie urzędu lub w pokoju nr 14.