Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Szczegóły:
www.gmina.wachock.sisco.info