Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Państwowy Monitoring Środowiska – prace obserwacyjno-pomiarowe

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021).

Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu środowiska (PMS) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOS) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest realizowane w ramach 3 projektów:

• „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. lata 2020-2022”, którego wykonawca od października 2020 r. jest Instytut Ochrony Przyrody PAN.
• „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawca od marca 2021 r.” jest firma KRAMEKO Sp. z o.o.
• „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siecisk Natura 2000 w 2021 roku”, którego wykonawcą od kwietnia 2021 r. jest konsorcjum złożone z następujących podmiotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Ochrony Przyrody PAN. Instytut Ochrony środowiska PIB, TAXUS IT Sp. z o.o.

Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczba przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedlisko.alos.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast ista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz z przybliżoną lokaſzacja dostępna jest na stronie: http://siedisko.glos.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu w poszczególnych umowach mogą udzielić:
– p. Monika Zajączkowska, m.zajaczkowska@gios.gov.pl. tel. 22 574 27 08 – monitoring gatunków zwierząt.
– p. Barbara Albiniak, b.albiniak@gios.gov.pl. tel. 22 574 27 05 – monitoring gatunków roślin,
– p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych.

W ramach odrębnego zadania PMS na zlecenie GIOS rozpoczęto realizację trzech części projektu pt. „Monitoring gatunków / sledilsk morskich w latach 2020-2022” :
– cześć I -ssaki morskie-gotunkl fok”, od czerwca 2020 roku, którego wykonawca jest firma biomm.pl
– część II –minogi, ryby i sledliska morskie”, od lipca 2020 roku, którego wykonawca jest Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
– część III ssaki morskie-morświn”, którego wykonawca jest firma SUBNEA Sp.zo.o.

Szczegółowych informacji o zadaniu PMS w zakresie poszczególnych umów mogą udzielić: p. Magdalena Kamińska, m.kaminska@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 27 – monitoring gatunków ssaków, foki i morswin, p. Edyta Jurkiewicz-Gruszecka, e.gruszecka@glos.gov.pl – monitoring minogów, ryb i siedlisk morskich.

Ponadto, w latach 2021-2022 w ramach zadania Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022″ kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski. Wykonawca zadania jest konsorcjum Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Szczegółowych informacji na temat projektu może udzielić: – p. Dorota Łukasik, d.lukasik@gios.gov.pl tel. 22 547 27 06.

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej Monitoringu Plaków Polski, pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/. Natomiast wynik wszystkich badan realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski sc udostępnione na regularnie aktualizowanym portalu mapowym dostępnym poc adresem: http://monitoringptakow.glos.gov.pl/PM-GIS.