Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku” – Konkurs

„Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku” – Konkurs

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach organizuje XXIII edycję konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku”.

Deklaracje udziału w konkursie wypełniają rolnicy w chwili zgłoszenia uczestnictwa w eliminacjach gminnych.

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. W swoich założeniach konkurs powinien stać się zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno – sanitarnych zagród wiejskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Konkurs powinien również skłonić mieszkańców wsi do podejmowania prac porządkowych oraz przedsięwzięć organizacyjno – technicznych, nie tylko w gospodarstwie, ale także w swym środowisku, m.in. w zakresie:

–    zadrzewień,

  • zakładania instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • budowy oczyszczalni ścieków,
  • segregacji i zagospodarowania śmieci,
  • poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa.\

Uczestnicy konkursu

  • Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcję  rolniczą
  • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do urzędu gminy, urzędu miasta i gminy, bądź pracownika terenowego ŚODR,
  • W konkursie nie mogą brać udziału finaliści eliminacji na szczeblu wojewódzkim przez okres 3 kolejnych lat, a zwycięzca finału konkursu nie może uczestniczyć w następnych edycjach ww. konkursu.

Szczególy i dokumenty konkursowe: http://www.sir-kielce.pl/index.php/1564-powraca-konkurs-piekna-i-bezpieczna-zagroda