Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Płać podatki tam, gdzie mieszkasz”

Wraz z początkiem roku wznawiamy akcję mającą na celu zachęcenie Mieszkańców do lokalnego patriotyzmu i płacenia podatków w miejscu zamieszkania. Blisko 40% podatku PIT, który odprowadzają podatnicy, trafia do wskazanego przez nich samorządu. Dla budżetu Gminy Wąchock są to bardzo ważne środki, dzięki którym może ona szybciej się rozwijać, zaspokajając potrzeby swoich Mieszkańców. Przekazując część swojego podatku PIT na rzecz naszej gminy wspierasz lokalne finanse, które wrócą do Ciebie pod postacią różnych inwestycji. Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, chodników, placów zabaw, dróg, obiektów sportowych czy modernizację Wiejskich Domów Kultury.

Akcja dotyczy osób, które zameldowane są poza terenem naszej gminy, a w niej mieszkają. Zeznanie podatkowe należy składać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego (czyli w tym wypadku do końca grudnia 2020 r.). Wystarczy w formularzu PIT podać aktualny adres i organ zaktualizuje dane, dzięki czemu dana osoba trafi do ewidencji właściwego urzędu. Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami, nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego.

Dzięki rosnącej świadomości wśród podatników i rozliczanych zeznań w miejscu zamieszkania z roku na rok wzrastają wpływy do budżetu gminy, które pomagają w jej rozwoju. Przekazanie podatków do urzędu gminy w miejscu zamieszkania z pewnością zaowocuje w przyszłości na rzecz Mieszkańców.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 273 61 30 lub wiadomość na adres: kontakt@wachock.pl