Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Plan Ogólny Miasta i Gminy Wąchock

Plan Ogólny Miasta i Gminy Wąchock

fot. dronspekcja.pl

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku rozpoczyna procedurę sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta i Gminy Wąchock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski w tej sprawie zainteresowane osoby mogą składać w terminie do 28 czerwca 2024 roku. Zachęcamy do wyrażenia swoich uwag.

Plan ogólny jest nowym dokumentem planistycznym, uchwalanym dla całej gminy. Samorząd jest zobligowany do jego sporządzenia i uchwalenia w terminie do 31 grudnia 2025 roku. Ma to związek z wprowadzaną reformą planowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 15 maja 2024 r. ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Wąchock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Burmistrz zawiadomił w ten sposób mieszkańców o podjęciu przez Radę Miejską w Wąchocku uchwały w sprawie rozpoczęcia prac o sporządzeniu planu ogólnego. Przedmiotowa uchwała została podjęta podczas sesji w dniu 27 marca 2024 roku.