Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Plany rozbudowy i modernizacji drogi w Marcinkowie

Plany rozbudowy i modernizacji drogi w Marcinkowie

Plany rozbudowy i modernizacji drogi w Marcinkowie - 7 osób siedzi przy stole na obradach sesji Rady Miejskiej
fot. Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Stan nawierzchni drogi w Marcinkowie do najgorszych nie należy, ale wkrótce powinna doczekać się remontu i zostać wzbogacona o ciąg pieszo-rowerowy. Droga ta położona jest na terenie Gminy Wąchock, ale jej zarządcą jest Powiat Starachowicki.

Na ostatnią Sesję rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła się 28 lutego 2023 r., na zaproszenie, przybył ze Starachowic starosta powiatu, Piotr Ambroszczyk. Poruszono na niej temat przebudowy wyżej wspominanej drogi.

Wniosek dotyczący zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Majków-Marcinków-Wąchock” obejmujący zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) oraz jego realizację złożony został przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach jeszcze w 2022 r. Całkowity koszt tej inwestycji szacuje się na 11 000 000 zł z dofinansowaniem do 70 % kosztów kwalifikowalnych. Natomiast przewidywany w projekcie termin realizacji zadania uwzględniono na koniec listopada 2024 r.

Długość drogi, która ma zostać poddana przebudowie na terenie naszego powiatu, wynosi niemal 2 kilometry (od Marcinkowa aż do cmentarza w Wąchocku). Wzdłuż drogi ma zostać wybudowany asfaltowy rowerowy ciąg pieszo-rowerowy, dodatkowe oświetlenie czy rowy odwadniające.

Na sesji poinformowano, że Gmina Wąchock weźmie udział we współfinansowaniu przedsięwzięcia, o co starosta starachowicki, Piotr Ambroszczyk, poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Jarosława Samelę. Zarówno udział finansowy Gminy Wąchock, jak i Powiatu Starachowickiego wyniesie po 15 %   (około 1 mln 600 tys. zł).

Według starosty, Piotra Ambroszczyka inwestycja mogłaby zacząć być realizowana wiosną przyszłego roku. Jeśli w tym roku zostanie uruchomiona procedura, to jesień/zima będzie okresem projektowania, natomiast wiosną 2024 r. może ruszyć wykonywanie inwestycji.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest ona kluczowa zarówno dla Starostwa Powiatowego, jak i naszej gminy.