Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Platforma usług eRolnik

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

to instytucja rolna powołana 1 września 2017 r. w celu prowadzenia aktywnej polityki wspierającej wieś i rozwój rolnictwa. Jego głównym zadaniem jest świadczenie kompleksowych usług zarówno zapobiegających, jak i rozwiązujących problemy rolników. KOWR koncentruje się na stabilizacji rynków rolnych, promocji polskiej żywności, wdrażaniu innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz zwiększeniu eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Do jego kluczowych zadań należy także gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Pierwszą usługą elektroniczną uruchomioną na portalu eRolnik są e-Wnioski – usługa wspiera proces składania wniosków elektronicznych.

Stworzona w celu łatwego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa umożliwienia Interesantom składania wniosków drogą elektroniczną.

Umożliwia Państwu dostęp do informacji zawartych w katalogu usług publicznych dostępnych bez konieczności zakładania konta.

Rejestracja Interesanta w eRolnik może odbyć się na dwa sposoby:

  • rejestracja bezpośrednia  polega na wypełnieniu formularza rejestracji na Platformie
  • rejestracja pośrednia  z wykorzystaniem konta ePUAP.

Dzięki temu rozwiązaniu poprzez rejestrację na platformie ePUAP, dane z konta ePUAP są pobierane do eRolnik i na ich podstawie (w sposób automatyczny) tworzone jest konto Interesanta.

Po zalogowaniu się do eRolnik otrzymujecie Państwo dostęp do większej ilości funkcji m.in:

  • wypełnienie formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług,
  • opatrzenie ich podpisem (kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP) oraz ich przesłanie do KOWR;
  • dostęp do danych zgromadzonych w Profilu Interesanta;
  • uzupełnienia do już przesłanych dokumentów.

Informacje i instrukcje dostępne tutaj:

www.erolnik.gov.pl