Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Podsumowanie projektu Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka

Celem projektu było zorganizowanie Kulturowej Akademii Pokoleń. Polegała ona na warsztatach: teatralnych, tańca ludowego oraz proekologicznych, a także wycieczkach z wykorzystaniem kulturowych zasobów regionu – zwyczajów, strojów, zabytkowych przedmiotów dawnego gospodarstwa.

Podsumowanie odbyło się w hali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąchocku 21 października br. Podczas spotkanie podziwiać można było przedstawienie grupy teatralnej KGW i młodzieży „Obrzęd kiszenia kapusty” czy występ dziecięcej grupy warsztatowej tańca ludowego w układzie „przy strumyku”. Była także biesiada i poczęstunek.

Mieszkańcy Wąchocka biorąc udział w warsztatach w ciekawy sposób mogli zagospodarować swój wolny czas, co było zgodne z głównym celem projektu grantowego. Wzmacnia to kapitał społeczny i przyczynia się do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.  Odchodzące pokolenie członków Kół Gospodyń Wiejskich przekazywało młodszym rocznikom swoje tradycje kulturowe. Dzieci i młodzież poprzez udział w projekcie stali się nauczycielami i przewodnikami starszych ludzi po świecie mediów i nowoczesnych technologii. Dzięki nowym umiejętnościom starszemu pokoleniu została przywrócona naturalna rola przekazicieli tradycyjnych wartości i wzorców.

Podczas realizacji projektu zrealizowano pięć zadań:

1. Warsztaty teatralne – przygotowanie obrzędu (32 h),

2. Warsztaty tańca ludowego – zakup strojów ludowych dla dzieci (16 h),

3. Warsztaty proekologiczne, podczas których 30 mieszkańców Wąchocka otrzyma darmowe kompostowniki,

4. Wyjazdy – pikniki w Zabytkowej Zagrodzie Stanisława Jaruszewicza w Marcinkowie, 

5. Wyjazd do parku wodnego Suntago k/Mszczonowa .

Udział we wszystkim był bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Koordynator projektu:  Marian Susfał

Warsztaty teatralne dla KGW  „Kiszenie kapusty” i dziecięce dawne zabawy  opracowanie – Jolanta Susfał

Przygotowanie muzyczne KGW – Krzysztof Pecelt

Warsztaty tańca ludowego – Marta Blicharz

Opracowanie muzyczne do tańców ludowych – Dariusz Bogacz