Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – czekamy na wyniki naboru

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Każdy z samorządów mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski. Gmina Wąchock również przygotowała trzy projekty. Termin naboru pierwszej edycji miał miejsce od 2 lipca do 15 sierpnia 2021. W najbliższym czasie spodziewamy się pozna wyniki naboru.  

Na rozpatrzenie i akceptację przez Prezesa Rady Ministrów czekają trzy wnioski z naszej gminy. Pierwszym z wniosków jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wąchock na kwotę 4.000.000  zł. Ze względu na rozpoczynającą się niebawem budowę nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscu obecnego PSZOK-u przy ulicy Błonie niezbędne jest znalezienie nowej lokalizacji oraz budowa nowego punktu. Korzystając z faktu, że w zasobach gminnych działek znajdują się nieruchomości na granicy Wąchocka i Marcinkowa w tym właśnie miejscu została zaproponowana nowa lokalizacja takiego punktu. Drugi z wniosków to budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wąchock. Szacowany na prawie 1.500.000 zł projekt przynosi znaczące efekty ekologiczne, jest również pomysłem na zmniejszenie kosztów bieżących. Przy rosnących cenach energii elektrycznej – w 2022 będziemy płacić  495 zł za 1 MWh wobec 339 zł w 2021 – ma to szczególne znaczenie. Ostatnim z wniosków jest projekt modernizacji jazu i zasuw wraz z budowa ścieżki rowerowej po południowej stronie zbiornika wodnego w Wąchocku na kwotę 2.800.000 zł. Obserwowane od jakiegoś czasu przecieki w historycznych przyczółkach jazu i zapadanie się na nich kostki brukowej zmuszają do podjęcia kroków zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa zapory. Jednocześnie jest to okazja na rozładowanie tłoku na promenadzie gdzie brak wydzielonej ścieżki jest wyraźnie widoczny.

Jakie będą efekty naboru i uzasadnienie dla podjętych decyzji – dowiemy się niebawem.