Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wąchock

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas I oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wąchock, od 7. do 18. marca 2022 r. odbywać się będzie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja obejmuje nabór do oddziału 3- i 4-latków (przedszkole) oraz do oddziału 5- i 6-latków (zerówka).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i dotyczy dzieci, które będą zapisywane do oddziałów po raz pierwszy.

W razie pytań prosimy o kontakt z wybraną placówką:
– Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 41 271 59 36,
– Oddziały Przedszkolne w Wielkiej Wsi 41 271 20 12,
– Oddziały Przedszkolne w Parszowie 41 271 21 76.