Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Powrót Nepomucena

Pochodząca z początków XIX wieku, Św. Jan według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Z tego tytułu stał w okolicy rzeki Kamiennej, by chronić mieszkańców przed powodziami. Figura umiejscowiona była na cokole, na którym umieszczono tabliczkę z napisem: „Figura przydrożna św. Jana Nepomucena z pierwszej połowy XIX w. Patron od powodzi”. Figura ta jest charakterystycznym elementem krajobrazu, który na stałe wpisał się w lokalną przestrzeń Wąchocka. Wykonana w stylistyce późnobarokowej, figura Nepomucena, po różnych etapach renowacji trwających 4 lata, wróciła do Wąchocka.

Aby uchronić ją od całkowitej degradacji, za zgodą właściciela terenu, zajęło się nią Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka.

Prace wykonane w Pracowni Konserwatorskiej Pani Małgorzaty Osełki w Kielcach przywróciły pierwotny wygląd figury. Zachowane pod warstwami farb i zatarć oryginalne elementy pozwoliły na rekonstrukcje bez potrzeby odwoływania się do źródeł ikonograficznych. Ze względu na fakt, że pomnik nie posiadał dolnej części (od kolan w dół) konieczna była rekonstrukcja dolnej części figury świętego. Święty otrzymał również nową aureolę – ślady po mocowaniu pierwotnej były wyraźnie widoczne. Zachowane części cokołu zostały pieczołowicie zakonserwowane, natomiast cokół oraz kamienne schody zostały zrekonstruowane i wykonane w pracowni Pana Grzegorza Kwapisiewicza w Parszowie. Wszystko stanęło na nowym fundamencie, który został wykonany nakładem własnym przez właścicieli Panią Elżbietę i Krzysztofa Chaja. Całość nakładów finansowych sięgnęła prawie 70 000 zł.

Odnowiona figura św. Jana Nepomucena wróciła na swoje miejsce i stała się ponownie ważnym elementem lokalnego krajobrazu.

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do faktu, że figura Jana Nepomucena została przywrócona do pierwotnego kształtu:

– Pani Danucie Promińskiej – za poruszenie ziarenka, które wywołało lawinę prac,

– Pani Annie Żak – Świętokrzyskiej Konserwator Zabytków wraz z całym zespołem za wsparcie merytoryczne i finansowe,

– Państwu Elżbiecie i Krzysztof Chaja, właścicielom całego kompleksu – za zgodę na działania i ufundowanie fundamentu. Życzymy, aby to był pierwszy krok w realizacji ambitnych planów przywrócenia blasku całemu kompleksowi,

Radzie Miejskiej w Wąchocku i Burmistrzowi Jarosławowi Sameli – za decyzje pozwalające na zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa,

Fundacji Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Wąchocku oraz Prezes Fundacji Pani Elżbiecie Błach – za darowiznę, która była istotnym czynnikiem pozwalającym zakończyć prace w tym roku,

– Pani Małgorzacie Osełce, właścicielce Pracowni Konserwatorskiej gdzie Nepomucen spędził prawie cztery lata swojego życia – za wieloletnią fachową pracę konserwacyjno-rekonstrukcyjną i przepyszne rogaliki,

– Panu Grzegorzowi Kwapisiewiczowi, właścicielowi zakładu Katanga z Parszowa za zrozumienie dla finansów stowarzyszenia i podjęcie prac przy rekonstrukcji schodów i cokołu,

– wszystkim, którzy trzymali kciuki za rozpoczęte prace…

O etapach konserwacyjno-rekonstrukcyjnych przeczytasz tutaj: