Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Pozyskanie funduszy europejskich

Pozyskanie funduszy europejskich z zakresu dbałości o zdrowie osób pracujących oraz wspierania rozwoju organizacji pozarządowych

plakat

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich z zakresu dbałości o zdrowie osób pracujących oraz wspierania rozwoju organizacji pozarządowych.

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dwóch konkursów na dofinansowanie projektów unijnych, dotyczących dbałości o zdrowie osób pracujących oraz wspierania rozwoju organizacji pozarządowych, zapraszamy od udziału w warsztatach szkoleniowych dla pracodawców oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy przedsiębiorców, pracodawców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Tematami warsztatów będą dwa nabory projektów z programu „Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027”, które do 5 marca br. będzie prowadził Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. Są to:

 • nabór w ramach Działania 7.1 „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników”, w którym łączne dofinansowanie projektów wynosi 20 mln PLN. W projektach można zaplanować szereg działań, wspierających zdrowie pracowników firm i instytucji, mogą to być m. in. badania specjalistyczne, rehabilitacja, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, a także doposażenie stanowisk pracy pod kątem poprawy ich ergonomii i zmniejszenia szkodliwego wpływu na zdrowie i samopoczucie osób pracujących;
 • nabór w ramach Działania 9.6 FEŚ 2021-2027 „Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”, w którym łączne dofinansowanie projektów wynosi blisko 5,3 mln PLN. W projektach można zaplanować różnorodne działania, wspierające organizacje pozarządowe, m.in. szkolenia i kursy dla pracowników i wolontariuszy, wyjazdy na wydarzenia branżowe (kongresy, targi itp.), sfinansowanie
  specjalistycznych usług zewnętrznych (np. obsługi księgowej, konsultacji prawnych,
  tłumaczeń), niewielkie remonty pomieszczeń i zakup podstawowego wyposażenia biurowego, sfinansowanie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu;
  Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 8 lutego br. w siedzibie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3, 26- 004 Bieliny (sala konferencyjna, I piętro).
  – W godzinach 10-11, zostanie przedstawiona oferta dla pracodawców dostępna w ramach
  Działania 7.1;
 • W godz. 11-12.30 zostanie przedstawiona oferta dla organizacji pozarządowych, dostępna
  w ramach Działania 9.6 Organizatorem spotkania jest Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jego przedstawiciele przybliżą najważniejsze zapisy regulaminów naborów z Działania 7.1 oraz 9.6, przedstawią kluczowe zasady tworzenia
  projektu z wykorzystaniem internetowego generatora wniosków o dofinansowanie SOWA EFS, a także udzielą odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia „LGD – Wokół Łysej Góry”.