Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Prace remontowe na terenie Gminy Wąchock

Gmina Wąchock w lipcu br. wystąpiła z publicznym zamówieniem, które dotyczy remontu chodnika wzdłuż ul. Szkolnej
w Parszowie.

Obecnie firma MALSTAR Sp. z o.o. ze Starachowic kończy prace polegające m.in. na rozebraniu, wraz z oczyszczeniem, istniejącej kostki betonowej, rozebraniu uszkodzonych krawężników, wyrównaniu istniejącej podbudowy oraz ponownym ułożeniu kostki. Poprawiony zostanie około 750 metrowy odcinek chodnika, a koszt jego naprawy wyniesie ponad 120 tys. złotych.

Ta sama firma rozpocznie prace związane z poprawieniem chodnika w Wielkiej Wsi przy drodze na Kopalnię oraz utwardzeniem pobocza w Węglowie (w ramach funduszu sołeckiego). Oferta firmy MALSTAR Sp. z .o.o. odpowiadała wymogom formalnym ogłoszonego w sierpniu przetargu, umowa z wykonawcą została podpisana i niebawem rozpoczną się nowe prace remontowe na terenie Gminy Wąchock. Prace te będą kosztować gminę ponad 93 tys. zł.