Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Program „Czyste Powietrze” aktualizacja danych

Program „Czyste Powietrze” aktualizacja danych

Program „Czyste Powietrze” aktualizacja danych
Program „Czyste Powietrze” aktualizacja danych

Celami Programu „Czyste Powietrze” są poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Treść Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania dofinansowania oraz szczegółowe warunki udzielania dofinansowania, dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny.

Działalność punktu obejmuje m.in.:

  •  udzielanie informacji osobom zainteresowanym, udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz organizację spotkań dla mieszkańców informujących o zasadach Programu,
  •  wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
  •  pomoc w zakresie przygotowywania wniosków o płatność i wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do ww. wniosku,
  •  wizyty u mieszkańców połączone z wstępną analizą potrzeb dotyczących wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami (wnioski te niezwłocznie przesyłane są do WFOŚiGW w Kielcach).

Celem umówienia spotkania z pracownikiem oraz złożenia wniosku w gminnym punkcie, zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 41 27 36 130 lub 41 27 36 132.

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

pok. nr 2,czynny: wt-śr, godz 7:30-12:30

wachock_herb
Gminaliczba złożonych Wniosków o dofinansowaniesumaryczna kwota wypłaconych dotacjiliczba zrealizowanych przedsięwzięć
Wąchock1881 562 260,86 zł89