Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Program „Czyste Powietrze” – aktualizacja danych

Program „Czyste Powietrze” – aktualizacja danych

Celami Programu „Czyste Powietrze” są poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Treść Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania dofinansowania oraz szczegółowe warunki udzielania dofinansowania, dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny.

Działalność punktu obejmuje m.in.:

  •  udzielanie informacji osobom zainteresowanym, udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz organizację spotkań dla mieszkańców informujących o zasadach Programu,
  •  wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
  •  pomoc w zakresie przygotowywania wniosków o płatność i wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do ww. wniosku,
  •  wizyty u mieszkańców połączone z wstępną analizą potrzeb dotyczących wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami (wnioski te niezwłocznie przesyłane są do WFOŚiGW w Kielcach).

Celem umówienia spotkania z pracownikiem oraz złożenia wniosku w gminnym punkcie, zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 41 27 36 130 lub 41 27 36 132.

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

pok. nr 2,czynny: wt-śr, godz 7:30-12:30

Gminaliczba złożonych Wniosków o dofinansowaniesumaryczna kwota wypłaconych dotacjiliczba zrealizowanych przedsięwzięć
Wąchock2021 822 536,89 zł89