Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Program odbudowy zabytków dla Wąchocka

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Udzielona dla naszego samorządu dotacja w kwocie 980 000 zł zostanie przeznaczona na renowację zabytku w Gminie Wąchock. A dokładnie w samym Wąchocku odnowiona będzie tzw. „Bramka” należąca do zespołu Opactwa Cystersów. Wyremontowana zostanie elewacja oraz dach obiektu.

Otrzymane fundusze będą przekazane ostatecznemu beneficjentowi, czyli Opactwu Cystersów. Nasz urząd deklaruje wsparcie merytoryczne i techniczne tak, aby cały projekt był zrealizowany na piątkę.

„Bramka” to zabytkowy budynek, który długo czekał na remont. W czasie realizacji rewitalizacji Wąchocka nie można było go ująć w zakresie prac ze względu na stan własności obiektu, a teraz, dzięki uznaniu, jakie zyskał nasz obecny projekt, odzyska swój dawny wygląd. W tym miejscu chcemy zainteresować potencjalnych inwestorów chcących zająć się odnowieniem zabytku.