Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Projekt „Integracja bez granic”

Projekt „Integracja bez granic”

Projekt „Integracja bez granic”  realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. oraz Factory Talent Piotr Nowaczek w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+.

Okres realizacji projektu : 01.12.2023r. – 30.09.2024r.

Cel projektu:

Projekt ma na celu aktywną integrację społeczną i zawodową obywateli państw trzecich na terenie realizacji projektu, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do ich lepszego funkcjonowania, rozpoczęcia samodzielnej egzystencji w polskiej rzeczywistości oraz sprzyjających ich integracji w polskim społeczeństwie.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są obywatele państw trzecich oraz ich rodzina i ich otoczenie, w tym w szczególności osoby objęte ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie – 72 (54K,18M) osoby fizyczne powyżej 18 r.ż. z obszaru województwa świętokrzyskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, które spełniają definicję obywatela państw trzecich.

Zadania:

 1. Indywidualna diagnoza potrzeb – 1 spotkanie x 2godz. zegar x 72 os łącznie 144 godz. zegarowych
 2. Indywidualne poradnictwo obywatelskie, prawne, psychologiczne, antydyskryminacyjne – 8 spotkań x 2 godz.= 16 godz./os. x 72 os. łącznie 1152 godz.
 3. Kurs języka polskiego – 72 os. – 80 godz./gr. x 6 grup łącznie 480 godz.
 4. Doradztwo oraz pomoc w wejściu na rynek pracy – 72 os x 4 godz./os. łącznie 288 godz.
 5. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe – 6 grup x 12 os. x 120 godz. – śr. 15 dni/gr.

Główne rezultaty projektu:

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 24 kobiet, 7 mężczyzn, łącznie 31 osób.

Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu: 4 kobiety, 1 mężczyzna, łącznie 5 osób.

Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu: 44 kobiet, 14 mężczyzn, łącznie 58 osób.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 44 kobiet, 14 mężczyzn, łącznie 58 osób.

Zapewniamy:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb.
 • Indywidualne poradnictwo obywatelskie, prawne, psychologiczne, antydyskryminacyjne.
 • Kurs języka polskiego zakończony egzaminem
 • Doradztwo oraz pomoc w wejściu na rynek pracy
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1433,15 zł za 120h szkolenia

a ponadto:

 • materiały szkoleniowe dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu,
 • zewnętrzny egzamin z języka polskiego,
 • przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu
 • zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, tłumacza języka ukraińskiego, oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
 • dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.

Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi – 90 cm, brak stopni i progów, dostosowana toaleta, możliwość skorzystania z windy, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, parking, w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu (łączny koszt projektu):

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie ogółem:

Budżet Państwa:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl