Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych

zalew w Wąchocku - Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych
fot. Tomasz Cichocki

Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych

Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych na terenach zieleni dostępnych w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock w dniu 24 października 2022 r. podpisał Umowę nr 132/ROW/2022 z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie realizacji projektu p.n. „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2022 r.”. Projekt finansowany jest ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W dniu 7 września 2022 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr 5844/22 o realizacji ww. projektu. Jest to kontynuacja działań podejmowanych w latach 2020 – 2021. Celem projektu jest posadzenie drzew oraz krzewów miododajnych przy współudziale gmin i samorządowych jednostek organizacyjnych. Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych stanowią ważny element proekologicznych i środowiskowych działań przyjętych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, wpisujących się w Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, która zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Jednym z głównych celów nowej Strategii jest zasadzenie 3 miliardów drzew oraz powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających szczególnie pszczół.      

W ramach realizacji projektu Gmina Wąchock wykona nasadzenia drzew i krzewów na terenach rekreacyjnych wokół zalewu oraz w m. Rataje przy pętli autobusowej.