Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych

Gmina Wąchock w październiku b.r., dokonała nasadzeń sadzonek drzew i krzewów w ramach projektu: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie umowy nr 139/ROW/2021 zawartej w dniu 14 października 2021 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 18 sierpnia 2021 r. podjął Uchwałę Nr 4167/21 o realizacji ww. projektu. Jego celem jest posadzenie drzew oraz krzewów miododajnych przy współudziale gmin i samorządowych jednostek organizacyjnych. Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych stanowią ważny element proekologicznych i środowiskowych działań przyjętych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, wpisujących się w Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, która zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety. Jednym z głównych celów nowej Strategii jest zasadzenie 3 miliardów drzew oraz powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających szczególnie pszczół.      

Nasadzeń dokonano w m. Wąchock na terenach rekreacyjnych nad zalewem – ilość nasadzonych drzew gat. ewodia aksamitna  – 10 szt.oraz gat. lipa drobnolistna – 20 szt., w m. Wielka Wieś na terenie przy budynku WDK – ilość nasadzonych krzewów gat. budleja Dawida – 20 szt., w m. Parszów przy wiatach – ilość nasadzonych krzewów gat. śnieguliczka biała i irga błyszcząca – 40 szt.