Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Projekt „Pracujemy!”

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 12/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.55 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt „Pracujemy!” skierowany jest do grupy:
– 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
– 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy – Indywidualny Plan Działania.