Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Prolog – Niezwykły świat viol renesansowych i barokowych

Prolog – Niezwykły świat viol renesansowych i barokowych

Serdecznie zapraszamy na koncert muzyki dawnej „Prolog – Niezwykły świat viol renesansowych i barokowych”.

Kiedy?

13.08.2023 r., godz. 18.00

Gdzie?

Opactwo Cystersów w Wąchocku

Tego dnia zagrają dla Państwa Anna i Krzysztof Firlusowie.

Prolog - Niezwykły świat viol renesansowych i barokowych

ANNA FIRLUS – koncertuje jako solistka i kameralistka, zarówno na organach, jak i na klawesynie, sięgając po repertuar od renesansu po współczesność. Jest członkiem Orkiestry Historycznej {oh!}. Współpracuje ponadto z wieloma innymi zespołami zajmującymi się wykonawstwem muzyki dawnej. Współpracowała m.in. z, Martyną Pastuszką, Leilą Schayegh, Andreasem Staierem, Lorenzo Coppolą.

Występuje na licznych festiwalach krajowych i zagranicznych, takich jak: Bayreuth Barock Festspiele, Letni slavnosti stare hudby w Pradze, Misteria Paschalia, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE, Mixtur im Bass, Großräschener Orgelkonzerte,Festiwal Zamkowy w Brühl, Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy, All’improvviso, Musica Poetica w Tarnowie, Muzyka na Szczytach w Zakopanem, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater.

 Spośród licznych nagrań płytowych artystki wymienić można m.in.: Portraits.  Les Caractères Français – wydaną w 2021 roku płytę {oh!} trio, Réflexions – nagraną wraz z mężem – Krzysztofem Firlusem płytę z muzyką Adriana Robaka, napisaną specjalnie dla duetu na różne instrumentarium: klawesyn, organy, violę da gamba, pardessus de viole i kontrabas,  Reflexions – płytę z utworami skomponowanymi dla niej przez Adriana Robaka, Gamba Sonatas, nominowaną do nagrody Fryderyk 2019, C.F. Abel – Sonatas from the Maltzan Collection, zawierającą pierwsze na świecie nagrania sonat C.F. Abla (nominacja do nagrody International Classical Music Award 2020), Concerto Grosso: Emigre To The British Isles. Music By F Scarlatti / A Scarlatti / F Geminiani / A Corelli z {oh!} Orkiestrą Historyczną – nominacja do nagrody Fryderyk 2020, płytę Muzyka Francuskich MistrzówMuzyka Zamku Warszawskiego z {oh!} Orkiestrą Historyczną  – nominacja do nagrody Fryderyk 2018, Telemann – solos & trios z Extempore Ensemble.

Anna Firlus ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. J. Gembalskiego oraz w klasie klawesynu prof. M. Toporowskiego. Obecnie jest wykładowcą w klasie historycznych praktyk wykonawczych tejże uczelni.

She gives concerts as a soloist and chamber musician, both on the organ and harpsichord, covering reper toire from the Renaissance to the present day. She is a member of the {oh!} historical orchestra. She also collaborates with many other early music performance ensembles.

She performs at numerous national and interna tional festivals such as: “Barock-Festspiele” in Bayreuth, “Letní slavnosti staré hudby” in Prague, “Miste ria Paschalia” in Krakow, International Festival of Central and Eastern European Music “Eufonie” in Warsaw, Lower Sorbian “Mixtur im Bass” Festival, “Großräschener Orgelkonzerte”, “Brühl Castle” Festival, International “Bach Festival” in Świdnica, “All’improv viso” in Gliwice, “Musica Poetica” in Tarnów, “Music on the Heights” in Zakopane, International Festival of Sacred Music ”Gaude Mater” in Częstochowa.

Among her numerous recordings, we can mention two solo organ albums: Music in the Times of Break through with unknown organ music from the turn of the 19th and 20th centuries, and a CD published in the series Orgellandschaft Niederlausitz Monografien; Réflexions with contemporary music composed for her by Adrian Robak, Gamba Sonatas, recorded together with her hus band, Krzysztof Firlus (nominated for the “Fryderyk 2019” award); C.F. Abel – Sonatas From the Maltzan Collection (International Classical Music Award 2020 and “Fryderyk 2020” award nomination); Concerto Grosso. Émigré to the British Isles. Music By F. Scarlatti / A. Scarlatti / F. Geminiani / A. Corelli with the {oh!} historical orchestra (nomination for the “Fry deryk 2020” award); Music of the French Masters – Music of the Warsaw Castle with the {oh!} histori cal orchestra (nomination for the “Fryderyk 2018” award); Telemann – Solos & Trios with the Extempore Ensemble; or Portraits – Les caractères français with the {oh!} trio, which she forms with Martyna Pastuszka and Krzysztof Firlus.

Anna Firlus graduated from the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice in the organ class of Prof. Julian Gembalski and in the harpsichord class of Prof. Marek Toporowski. Currently, she is a lecturer in the class of historical performance practice of the same Academy.

Prolog - Niezwykły świat viol renesansowych i barokowych

KRZYSZTOF FIRLUS – muzyk wielowymiarowy, sięgający po instrumentarium od kontrabasu współczesnego i barokowego poprzez liczne odmiany violi da gamba, z rzadko spotykanym  pardessus de viole włącznie. Występuje jako solista, kameralista oraz muzyk orkiestrowy, sięgając po repertuar powstały od renesansu po dzień dzisiejszy, w tym także utwory napisane specjalnie dla niego. Wychowanek Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu (klasa Vittorio Ghielmiego) oraz Akademii Muzycznej w Katowicach (klasa Marka Caudle’a). Na stałe związany z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Współpracował m.in. z Belcea Quartet, {oh!} Orkiestrą Historyczną, Kwartetem Śląskim, Le PoèmeHarmonique czy BachAkademie Stuttgart. Laureat licznych konkursów zagranicznych i ogólnopolskich. Spośród wielu nagrań płytowych artysty wymienić można m.in. pierwszą polską solową płytę gambowąGamba Sonatas, nominowaną do nagrody „Fryderyk 2019”, C.F. Abel – Sonatas from the Maltzan Collection (nominacja do International Classical Music Awards 2020 oraz „Fryderyk 2020”), płytę Muzyka Francuskich Mistrzów – Muzyka Zamku Warszawskiego z {oh!} Orkiestrą Historyczną, Tansman – od tria do oktetu z Kwartetem Śląskim, Barok Progresywny z Nikola Kołodziejczyk Orchestra (nagroda „Fryderyk 2016”), Réflexions z kompozycjami pisanymi dla niego przez Adriana Robaka czy PortraitsLescaractèresfrançais z {oh!} trio, które tworzy wraz z Martyną Pastuszką i Anną Firlus.

Krzysztof Firlus prowadzi obecnie klasę violi da gamba w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Więcej informacji na stronie www.krzysztoffirlus.com.

KRZYSZTOF FIRLUS – a multi-facetedmusician, usinginstrumentsranging from the modern and baroquedoublebass to numerousvarieties of viola da gamba, including the rarepardessus de viole. He performs as a soloist, chamber, and orchestralmusician, drawing on repertoire from the Renaissance to the presentday, includingworkswrittenprimarily for him. He graduated from the Mozarteum University in Salzburg (Vittorio Ghielmi’sclass) and the Academy of Music in Katowice (Mark Caudle’sclass). He is a permanent musician (as contrabassist) in the PolishNational Radio Symphony Orchestra in Katowice. He hascooperated, amongothers, with the Belcea Quartet, {oh!} HistoricOrchestra, Silesian Quartet, Le PoèmeHarmonique and Bachakademie Stuttgart. Krzysztof Firlus is a laureate of numerousforeign and nationalcompetitions. Amonghismanyrecordingsis the firstPolish solo viola da gamba album Gamba Sonatas, recorded with hiswife, Anna Firlus, which was verywellreceived by internationalcritics and was nominated for the “Fryderyk 2019” award; C.F. Abel – Sonatas From the Maltzan Collection, containing the world’sfirstrecordings of Carl Friedrich Abel’ssonatasdiscovered in the Poznań University Library (nominated for International Classical Music Awards 2020 and “Fryderyk 2020”); the album Music of French Masters – Music of the WarsawCastle with {oh!} HistoricalOrchestra with his solo part in Michel Corrette’s Concerto for Viole da gamba Le Phénix (“Fryderyk 2018” awardnomination); Tansman – From Trio to Octet with the Silesian Quartet; Progressive Baroque with the Nikola Kołodziejczyk Orchestra (“Fryderyk 2016” award); Réflexionswith contemporarymusiccomposed for him by Adrian Robak orPortraits – Lescaractèresfrançaiswith the {oh!} trio, which he forms with Martyna Pastuszka and Anna Firlus. Krzysztof Firlus currentlyteaches the viola da gamba classat the Academy of Music in Katowice and the doublebassclassat the Academy of Music in Kraków.

Moreinformationat www.krzysztoffirlus.com

Prolog - Niezwykły świat viol renesansowych i barokowych