Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Promocja zdrowego stylu życia z OSP Parszów

W październiku bieżącego roku w ramach projektu pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Wąchock”, Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie zorganizowała rodzinny turniej piłki koszykowej na boisku przy Szkole Podstawowej w Parszowie.

Uczestniczyło w nim 50 osób – dzieci i rodzice. Zawodnicy turnieju otrzymali puchary, medale i dyplomy.

Drugim działaniem projektu było zorganizowanie dla 30 osób dwóch dwugodzinnych spotkań informacyjno-szkoleniowych o tematyce przeciwdziałanie zatruciu czadem i gazem. Omówione zostały następujące zagadnienia: skąd się bierze i dlaczego tak niebezpieczny jest czad, jakie są główne przyczyny zatruć tlenkiem węgla, co zrobić aby uniknąć zaczadzenia, jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla. Przedstawione zostały zasady ekologicznego i ekonomicznego spalania opału stałego metodą rozpalania od góry. W ramach projektu zakupiono czujniki czadu i gazu, które zostały przekazane dla 30 uczestników projektu.