Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Przebudowa drogi powiatowej Majków – Marcinków – Wąchock

Przebudowa drogi powiatowej Majków – Marcinków – Wąchock

Rozbudowa drogi powiatowej od cmentarza w Wąchocku do granic naszej gminy w Marcinkowie w początkowej fazie obejmuje projektowanie oraz aktualizację dokumentacji.

W tej sprawie w naszym urzędzie, w czwartek, 1 lutego 2024 r. odbyło się kilkugodzinne spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, firmy Budromost – Starachowice sp. z o.o., projektant oraz przedstawiciele urzędu w Wąchocku i Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Projekt techniczny do w/w zadania znajduje się w trakcie opracowania. Analizując jego treść przekazaliśmy kilkanaście dni temu kilkadziesiąt uwag dotyczących w szczególności odwodnienia, bezpieczeństwa pieszych na przejściach oraz przebiegu ciągu pieszorowerowego, które były przedmiotem czwartkowego spotkania. Propozycje i korekty były analizowane na przedmiotowej naradzie i „na gorąco” wprowadzane do dokumentacji, a nad całością czuwał nasz „drogowiec”, Mateusz Kaczmarski.

Jeśli uda się sprawnie przejść przez proces zgłoszeń i wydawania zezwoleń, to prace od łącznika w Marcinkowie do granic Gminy Wąchock mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy:

Roboty w zakresie budowy dróg obejmą zakresy m.in.: przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, instalowanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni, instalowanie urządzeń ochronnych, kanały ściekowe i odwodnienia oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na całej długości.

W połowie listopada 2023 r. ZDP w Starachowicach wyłonił wykonawcę prac do zadania, a został nim Budromost Starachowice sp. z o.o. z Wąchocka z wynagrodzeniem w wysokości 12 172 920,61 zł. Gmina Wąchock na realizację tego zadania zabezpieczyła w swoim budżecie niebagatelną kwotę 2 250 000 zł, jako pomoc finansową dla powiatu starachowickiego.

Prace odbyć się mają od podpisania umowy do końca 2025 roku.