Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Przedłużenie kadencji stanowisk dyrektorskich w Szkołach Podstawowych w naszej gminie

Od lewej: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK, Bożena Wrona oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie, Barbara Gajewska

W szkołach publicznych powierzenie stanowiska dyrektora jest obowiązkowe w drodze konkursu, jednakże organ prowadzący może przedłużyć kończącą się kadencję obecnemu dyrektorowi w wyjątkowych sytuacjach.

W tym roku kończyła się kadencja na dwóch dyrektorskich stanowiskach w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemów oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obie kadencje zostały przedłużone. Powierzenie stanowiska dyrektora wymaga otrzymania od Kuratorium Oświaty pozytywnej opinii na temat kandydata na to stanowisko oraz być pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Dziś, tj. 19 maja 2021 r. Pani Barbara Gajewska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie oraz Pani Bożena Wrona, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Jarosława Sameli otrzymały przedłużenie powierzenia swoich stanowisk. Pani Barbara Gajewska pełnić swoje obowiązki będzie do 31 sierpnia 2026 r., natomiast Pani Bożena Wrona swą obecną kadencję zakończy 31.08.2025 r.

Polub nas na Facebook’u: 👇👇👇🙂

www.facebook/gminawachock