Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka”

Pożyczka na Rozwój Turystyki

 • Maksymalna kwota pożyczki: do 500.000,00 zł
 • Oprocentowanie stałe: od 0,0375%
 • Maksymalny okres spłaty: do 7 lat
 • Maksymalny okres karencji: do 12 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja nie przedłuża okresu spłaty pożyczki)
 • Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem
 • Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy
       a) obiekty noclegowe;
       b) obiekty gastronomiczne;
       c) infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
       d) infrastruktura turystyki zdrowotnej;
       e) infrastruktura kultury i rozrywki;
       f) transport turystyczny;
       g) organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
       h) ekologiczne produkty;
       i) produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
       j) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
       k) inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Kielcach
ul. Karola Olszewskiego 6, Budynek Orange INC pok. 2.19 25-663 Kielce, tel. 882 791 400, swietokrzyskie@pfp.com.pl