Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Przekaż 1% dla OSP z Gminy Wąchock

Rozliczając swoje zeznanie podatkowe za 2021 rok możesz dobrowolnie wybrać, na co przeznaczysz 1% swojego podatku.

Przekazując go na wybraną jednostkę OSP z terenu naszej gminy wspierasz ją w możliwości zakupu sprzętu ratowniczego i osobistego wyposażenia ochotnika.

W deklaracji PIT, jako Organizację Pożytku Publicznego wybierz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – KRS 0000 116 212, a w celu szczegółowym wskaż wybraną przez siebie jednostkę:

– OSP w Marcinkowie, Marcinków 39a, 27-215 Wąchock,
– OSP w Parszowie, ul. Złotoglin 91, 27-215 Parszów,
– OSP Wąchock ul. Kościelna 7A, 27-215 Wąchock,
– OSP Wielka Wieś, Wielka Wieś 361, 27-215 Wąchock.

Dziękujemy w imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wąchock.