Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Przerwa w dostawie wody – BUDOWA HYDROFORNI W WĄCHOCKU

Przerwa w dostawie wody – BUDOWA HYDROFORNI W WĄCHOCKU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Marcinków: Dolny, Górny.
Wąchock ul.:
Starachowicka, Błonie, Wygoda, Powstańców, Św. Rocha, Kolejowa, Kościelna, Nadrzeczna, Partyzantów, Hutnicza, Krzemienica, Tysiąclecia, Polna, Sporna, Wesoła, Sosnowa, Radomska, Kręta, Smugowa, Leśna, Torowa, Skalista, Szydłowiecka, Tychowska, Słoneczna, Szeroka.
5.07.2023r. od godz. 8.00 do godz. 22.00

Nastąpi przerwa w dostawie wody

w związku pracami na sieci wodociągowej (BUDOWA HYDROFORNI W WĄCHOCKU).


Na czas braku wody będą rozstawione tymczasowe punkty poboru wody:

  • Marcinków 36A-sklep,
  • Wąchock Radomska 33 – sklep,
  • Wąchock skrzyżowanie Tysiąclecia/Radomska,
  • Wąchock Szydłowiecka 10,
  • Wąchock skrzyżowanie Tysiąclecia/Wesoła,
  • Wąchock skrzyżowanie Nadrzeczna/Partyzantów,
  • Wąchock Starachowicka-sklep „Lewiatan”.
    Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o.  St-ce, ul. Iglasta 5, tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49  lub awaryjny bezpłatny 994.

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY!!!

Zarząd PWiK Sp. z o.o. Starachowice