Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Przetarg na remont ul. Tysiąclecia ogłoszony

Przetarg na remont ul. Tysiąclecia ogłoszony

Pod koniec ubiegłego tygodnia ogłosiliśmy przetarg na remont ulicy Tysiąclecia w Wąchocku. Na ten cel, zgodnie z listą podstawową otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.891.493,00 zł, a łączna wartość zadania ma wynieść 2.364.366,56 zł.

Po ponad dwóch dekadach od wykonania nawierzchni jej stan uległ znaczącemu pogorszeniu. Nawierzchnia uległa znaczącej degradacji, system odwodnienia przestał spełniać swoją rolę, badania geologiczne pokazały, że na końcowym odcinku drogi parametry podbudowy i asfaltu są znacząco gorsze niż na początkowym odcinku. Ubiegłoroczny nabór na dofinansowanie prac przy drogach umożliwiał wykonanie remontu dróg asfaltowych. W efekcie naboru otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% zakładanych kosztów. Dofinansowanie to nie mogło być przeznaczone na prace przy ulicach Wesołej, Polnej, Spornej i Sosnowej ze względu na fakt, że te drogi nie spełniają parametrów dróg publicznych.

Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Wyrównanie nawierzchni poprawi komfort jazdy. Remont drogi odbędzie się na odcinku od cieku przepływającego pod drogą przy posesjach 2-4 i 25 do końca obecnego odcinka asfaltowego. poprawi jej system drenażowy, co zmniejszy ryzyko uszkodzeń nawierzchni.

Planowany zakres prac obejmie między innymi: remont drogi, przełożenie chodnika, poprawę odwodnienia drogi, malowanie nawierzchni czy ustawianie znaków.

Termin realizacji tego zadania ma trwać od maja do grudnia 2024 r., natomiast ofert można składać do 11 marca br., do godz. 10.00 poprzez wachock.ezamawiajacy.pl

Remonty dróg gminnych są inwestycją w bezpieczeństwo oraz komfort jej użytkowników.