Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Przyznanie ekwiwalentu dla ochotników

Przyznanie ekwiwalentu dla ochotników

Strażak to ktoś, kto niejednokrotnie naraża własne życie, by ratować cudze. Strażak to bohater, który na dźwięk syren zrywa się na równe nogi gotowy, by nieść pomoc potrzebującym.

Maj jest miesiącem szczególnym dla strażaków. 4 maja obchodzą swoje strażackie święto. Odbywają się uroczyste zbiórki, na których wręczane są odznaczenia oraz msze w intencji straży pożarnych pod patronatem Świętego Floriana.

Na terenie naszej gminy prężnie działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej: Marcinków, Parszów, Wąchock, i Wielka Wieś. Nasi strażacy są mocno zaangażowani nie tylko w niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Walczą z pożarami i innymi żywiołami zagrażającym lokalnej społeczności. Pomagali w dobie Covidu angażując się w edukację czy rozwożenie żywności i środków pierwszej potrzeby osobom przebywającym na kwarantannie. Obecnie z oddaniem udzielają pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym.

Ochotnicy włączają się w różnego rodzaju akcje. Organizują zbiórki elektrośmieci, sprzątają lasy i okolice oraz edukują, nie tylko dla najmłodszych.

Ochotnicy wyróżniają się podejmując szereg działań dotyczących pozyskiwania środków finansowych z: Nadleśnictw, KRUSU, ORLENU, Wojewódzkiego i Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

„Plenerowa Fabryka Zdrowia” w Wąchocku to niewątpliwie zasługa naszych strażaków. Jest to ogólnodostępna infrastruktury turystyczna i rekreacyjna, która urozmaica atrakcyjność naszego zalewu.

W związku z tym i w uznaniu dla działalności naszych strażaków Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podjął decyzję o przyznaniu im najwyższej wysokości ekwiwalentu pieniężnego. W najbliższym czasie swój wniosek przedstawi Radzie Miejskiej.

Przyznanie ekwiwalentu dla ochotników