Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rada Seniorów Powiatu Starachowickiego

Rada Seniorów Powiatu Starachowickiego

Rada Powiatu w Starachowicach zadecydowała o utworzeniu Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego. Obecnie trwa nabór na kandydatów na członków Rady.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do 7 lutego 2024 r. Muszą to być osoby, które ukończyły 60 rok życia, korzystają z pełni praw publicznych, nie są karane za przestępstwo popełnione umyślnie i mieszkają na terenie powiatu starachowickiego. Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub przez podmioty działające na rzecz seniorów, w szczególności organizacje pozarządowe/podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, działające na terenie naszego powiatu.

Rada Seniorów Powiatu Starachowickiego będzie organem o charakterze konsultacyjnym i doradczym, który w oparciu o wiedzę i doświadczenie środowiska osób starszych, będzie współpracować z władzami w obszarze spraw lokalnych, związanych nie tylko z realizacją polityki senioralnej.

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Pliki do pobrania: