Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zakłócenia w dostawie wody.

Zakłócenia w dostawie wody.

Zakłócenia w dostawie wody.

Dla odbiorców w Ratajach, Węglowie i Wielkiej Wsi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach zawiadamia odbiorców w Ratajach, Węglowie i Wielkiej Wsi, że w dniu 13.12.2022 r. (wtorek) od godz. 8.00 do godz. 14.00 nastąpią

zakłócenia w dostawie wody w związku modernizacją Ujęcia wody „RATAJE” – dot. budowy Obwodnicy Wąchocka.

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o. 

Starachowice, ul. Iglasta 5, tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49  lub awaryjny bezpłatny 994
ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY!!!

Zarząd PWiK Sp. z o.o. Starachowice