Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock

Gmina Wąchock przypomina o możliwości składania przez mieszkańców (osoby fizyczne)  wniosków o bezpłatne usunięcie odpadów zawierających azbest (zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych).

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój nr 2. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tutejszego urzędu, w miarę posiadanych środków finansowych w danym roku. Termin składania wniosków do 15 maja 2022 r.  

Prace będą realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Z uwagi na wymagany termin osiągnięcia przez gminy efektu ekologicznego oraz rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 r.  – wnioski złożone po dniu 15 maja 2022 r., realizowane będą w kolejnym roku kalendarzowym.