Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Realizacja zadań drogowych w Wąchocku…

Realizacja zadań drogowych w Wąchocku…

… czyli odpowiedź na pytanie: dlaczego przez ul. Kolejową i św. Rocha jeździmy z utrudnieniami?

Obecnie w centrum Wąchocka trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych tj. trzy w obrębie skrzyżowania z ul. Kolejowej z ul. Św. Rocha i jedno na ulicy Kolejowej pomiędzy ul. Błonie, a mostem.

W ramach zadań powstaje dedykowane doświetlenie wszystkich czterech przejść dla pieszych oraz ustawione zostaną znaki drogowe. Ponadto przejście na ul. Kolejowej pomiędzy ul. Błonie, a mostem będzie wykonane, jako przejście wyniesione. Na dojazdach do kompleksu przejść od strony „Rynku” oraz od strony mostu powstaną tzw. linie wibracyjno – akustyczne.  Powstanie nowa nawierzchnia jezdni.

Chodnik, od zachodniej strony drogi, na odcinku od poczty do mostu, zyska na szerokości. Wzdłuż poszerzonego odcinka pojawi się wygrodzenie chodnikowe w postaci słupków z łańcuchami co pozwoli na kanalizację ruchu pieszego przy ruchliwej drodze powiatowej. W obrębie obszaru zadań przebrukowana zostanie nawierzchnia chodników w miejscach, które tego wymagają.Odnowione zostanie także oznakowanie pionowe oraz poziome.

Przewidywany termin zakończenia prac to wrzesień br., więc należy uzbroić się w cierpliwość i czekać na efekty końcowe ww.modernizacji.

Koszty zadania dofinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wkład własny w kwocie 230 000 zł w pełni pokryty jest z budżetu Gminy Wąchock, natomiast inwestorem prac jest Powiatowy Zarząd Dróg w Starachowicach. Zadania wykonuje Budromost – Starachowice sp. z o.o.

Przewidywany termin zakończenia prac to wrzesień br., więc należy uzbroić się w cierpliwość i czekać na efekty końcowe ww. modernizacji.