Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021

Nabór uczniów do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Starachowicki na rok szkolny 2020/2021 prowadzony będzie elektronicznie przy użyciu systemu vEdukacja Nabór firmy Vulcan.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 obowiązuje uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z 28 marca 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki. W świetle niniejszej uchwały kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem Covid-19, wprowadzone zostały zmiany w procesie rekrutacyjnym na najbliższy rok szkolny dotyczące postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów.

Postępowanie rekrutacyjne na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez MEN w harmonogramie, który będzie dostępny: www.gov.pl oraz Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.kielce.pl

Obowiązkiem kandydata na ucznia szkoły ponadpodstawowej jest założenie konta na stronie www.swietokrzyskie.edu.com.pl

9 czerwca br. o godz. 14.00 na stronie internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl odbędzie się pokaz obsługi systemu naboru elektronicznego przez kandydata.

Na stronie www.spstarachowice.bip.doc.pl udostępniona zostanie instrukcja dla uczniów „Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?”