Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA PO RAZ PIERWSZY    

Od dziś, czyli od 8 do 19 marca wnioski o przyjęcie do przedszkoli  dostępne są w wersji elektronicznej  na stronie internetowej: www.nabor.pcss.pl

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i dotyczy dzieci, które do przedszkoli będą zapisywane po raz pierwszy.

Jak poprawie wypełnić i łożyć wniosek?`

Instrukcja postępowania:

1. Należy wejść w link www.nabor.pcss.pl

2. Wybrać opcję WYPEŁNIJ WNIOSEK

3. Ponownie wybrać opcję WYPEŁNIJ WNIOSEK

4. Uzupełnić dane

5. Przejść do zakładki Preferencje

6. Wybrać konkretny oddział przedszkolny lub przedszkole z terenu Gminy Wąchock poprzez kliknięcie na ikonkę zielonego domku

7. Przejść do zakładki Kryteria ustawowe

8. Wypełnić dane (pole Odmawiam = Odmawiam odpowiedzi na pytanie)

9. Przejść do zakładki Kryteria dodatkowe

10. Wypełnić dane (kryterium o dochodach – kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych wynosi 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna – 583 zł)

11. Przejść do zakładki Zakończ

12. Kliknąć ZAPISZ zostanie wygenerowany dokument, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu do 19 marca 2021 r. do godz 9:00. Wnioski w wersji papierowej dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

WAŻNE: Należy zwrócić uwagę czy do wniosku załączono wszystkie, odpowiednie dokumenty dotyczące spełniania rekrutacyjnych kryteriów.

W razie problemów prosimy o kontakt z wybraną placówką:


– Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 41 271 59 36,

– Oddziały Przedszkolne w Wielkiej Wsi 41 271 20 12,

– Oddziały Przedszkolne w Parszowie 41 271 21 76.