Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wąchock na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock odbywać się będzie drogą elektroniczną od 1 do 26 lutego br. Powyższy termin dotyczy deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym korzystają już z wychowania przedszkolnego w naszych placówkach).

Aby zarejestrować dziecko należy wypełnić deklarację w wersji elektronicznej dostępną na portalu: www.nabor.pcss.pl, a następnie ją wydrukować i złożyć w odpowiedniej placówce (Wąchock, Wielka Wieś, Parszów).

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpocznie się 8 marca br. (dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy będą korzystać z wychowania przedszkolnego w naszych placówkach).

Kontakty do placówek:

– Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 41 271 59 36,

– Oddziały Przedszkolne w Wielkiej Wsi 41 271 20 12,

– Oddziały Przedszkolne w Parszowie 41 271 21 76.