Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Rekrutacja na rachmistrza spisowego

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza dodatkową rekrutację na rachmistrza spisowego, który do 30 września 2021 roku uczestniczyć będzie w spisywaniu mieszkań i ludności na terenie  Gminy Wąchock.

Kandydat powinien:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 27 36 145

Zgłaszanie ofert do 21.07.2021 roku.

W załączeniu formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego.

Kandydat może złożyć wypełniony formularz osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu sekretariat@wachock.pl,

– platformy ePUAPna adres: /urzad_wachock/skrytka

– pocztą tradycyjną (z dopiskiem „rekrutacja rachmistrzów”, liczy się data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

Załączniki: