Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Remont chodnika w Parszowie

Kolejny etap prac związanych z poprawą nawierzchni chodnika w Parszowie przy ul. Szkolnej dobiegł końca. Gmina Wąchock w lipcu ogłosiła przetarg na remont w/w chodnika. Poprawiona została jego nawierzchnia na długości około 750 metrów.

Prace remontowe objęły między innymi: rozebranie wraz z oczyszczeniem istniejącej kostki betonowej, zdjęcie uszkodzonych krawężników drogowych, rozebranie obrzeży chodnikowych oraz ław ł pod krawężniki, wywóz elementów z demontażu, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, montaż nowych krawężników na ławie betonowej, montaż nowych obrzeży chodnikowych, ponowne ułożenie kostki oraz Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu.

Do przetargu zgłosiło się 3 firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Malstar sp. z o.o. ze Starachowic. 

Remont gmina sfinansowała w całości ze środków własnych a całkowity jego koszt wyniósł 118 321, 34 zł.