Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Remont drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Wąchocku

Remont drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Wąchocku

Dziś, tj. 30 stycznia nasz burmistrz, Jarosław Samela wraz ze Skarbik Gminy, Beatą Franczyk podpisali z Wojewodą Świętokrzyskim, Józefem Brykiem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Wąchocku w km 0+240 – 1+112”  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wniosek złożyliśmy w połowie lipca ubiegłego roku, a 3 października 2023 r. Wojewoda Świętokrzyski ogłosił listę zadań zatwierdzonych do realizacji w roku 2024.

Zgodnie z listą podstawową otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.891.493,00 zł, a łączna wartość zadania ma wynieść 2.364.366,56 zł.

Termin realizacji tero zadania ma trwać od maja do grudnia 2024 r. W jego ramach zostaną wykonane roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub budowie drogi, a także inne prace towarzyszące służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

zdjęcie z podpisania umowy na tle telebimu z wyświetlaną kwotą dofinansowania i trzy flagi polskie