Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Remont drogi Wąchock – Marcinków

Remont drogi Wąchock – Marcinków

Kiedy droga znajduje się w złym stanie technicznym, może powodować wiele problemów, takich jak niewygoda dla kierowców, utrudnienia w transporcie oraz zwiększone ryzyko wypadków drogowych. Kiepski stan drogi prowadzącej z Wąchocka przez Marcinków w stronę Majkowa przysparza kierowcom jeżdżącym w obie strony wiele kłopotów i niepotrzebnych nerwów.

Droga ta wymaga remontu i to jest faktem. Konieczność jej naprawy wynika z uszkodzeń nawierzchni, nierówności i uszkodzeń infrastruktury drogowej.

Gmina od lat podejmowała działania w kierunku wykonania remontu tej drogi, której zarządcą, do granic Marcinkowa jest Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. Wiele razy przedstawialiśmy zarządcy argumenty dotyczące remontu tej drogi dla wspólnego dobra, bezpieczeństwa i potrzeb Mieszkańców naszej gminy – by zapewnić im bezpieczne i wygodna warunki przemieszczania się. Deklarowaliśmy zapewnienie wkładu Gminy Wąchock w remont i faktycznie zabezpieczaliśmy środki w naszym budżecie. Już w 2018 r. powiat starachowicki otrzymał dofinansowanie na remont jednak brak środków w kasie powiatu spowodował, że był zmuszony do odstąpienia od dofinansowania.

Po kilku latach udało się – w ubiegłym roku powiat starachowicki otrzymał dofinansowanie na przebudowę tej drogi i Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ogłosił przetarg: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock.

Przedmiotem zamówienia w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”  jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w oparciu o istniejący projekt budowlany (aktualizacja dokumentacji) i następnie rzeczową realizację ww.zadania na odcinku od cmentarza parafialnego w Wąchocku do  granic powiatu starachowickiego.

Roboty w zakresie budowy dróg obejmą zakresy m.in.: przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, instalowanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni, instalowanie urządzeń ochronnych, kanały ściekowe i odwodnienia oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na całej długości.

W połowie listopada 2023 r. ZDP w Starachowicach wyłonił wykonawcę prac do zadania, a został nim Budromost Starachowice sp. z o.o. z Wąchocka z wynagrodzeniem w wysokości 12 172 920,61 zł. Gmina Wąchock na realizację tego zadania zabezpieczyła w swoim budżecie niebagatelną kwotę 2 250 000 zł jako pomoc finansową dla powiatu starachowickiego.

Prace odbyć się mają od podpisania umowy do końca 2025. W pierwszym roku Wykonawca ma opracować całą dokumentację oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, następnie rozpoczną się prace w terenie. Oznacza to, że większość prac w terenie będzie miała w 2025 r.

Jednocześnie kibicujemy powiatowi skarżyskiemu, w którego zarządzie jest odcinek od końca Marcinkowa przez las w kierunku skarżyska, aby jak najszybciej zakończył procedowanie dokumentacji i uzyskał dofinansowanie na dalszy remont drogi, która na obszarze Majkowa znajduje się w dużo gorszym stanie technicznym niż w Marcinkowie.

To nie wszystko, co dzieje się na terenie naszej gminy. Obie obwodnice rosną w oczach, a krajobraz wokół Wąchocka zmienia się nieodwracalnie. W 2023 r. zakończyliśmy remont ulicy Słonecznej w Wąchocku, mamy gotową dokumentację dotyczącą remontu ulicy Lawendowej w Ratajach, a w trakcie opracowania aktualnie znajduje się dokumentacja ulicy Ogrodowej w Wąchocku oraz Rzecznej w Parszowie.

Gmina podejmuje wiele starań w kierunku remontu ulic zgodnie z budżetem, aby zapewnić Mieszkańcom bezpieczeństwo i wygodę. Starania obejmują regularne oceny stanu technicznego ulic, identyfikację priorytetowych obszarów do remontu czy opracowanie harmonogramu remontów z uwzględnieniem naszych środków finansowych. W celu realizacji zadań regularnie podejmujemy starania o uzyskanie dofinansowań z dostępnych w danym momencie środków z funduszy rządowych czy unijnych.

Mapa - Koncepcja-robot-budowlanych-ZDP-w-Starachowicach_page-00011