Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Remont, remont i po remoncie…

żeby było ładniej, żeby było bezpieczniej.

Remont, remont i po remoncie. Żeby było ładniej, żeby było bezpieczniej.

Od czerwca 2022 r. w centrum Wąchocka trwały prace nad modernizacją przejść dla pieszych.

Ze względu na ilość użytkowników oraz niewielką odległość infrastruktury rekreacyjnej i sportowej od pasa drogowego poprawa bezpieczeństwa pieszych była kluczowa.

Swoim zakresem prace objęły cztery przejścia dla pieszych tj. trzy w obrębie skrzyżowania z ul. Kolejowej z ul. Św. Rocha i jedno na ulicy Kolejowej pomiędzy ul. Błonie.

Dzięki modernizacji „centrum”, Wąchock zyskał nie tylko na bezpieczeństwie – w obrębie remontowanych odcinków jest także ładniej.

W ramach zadań powstało dedykowane doświetlenie wszystkich czterech przejść dla pieszych. Ustawiono znaki drogowe poziome. Ponadto przejście na ul. Kolejowej pomiędzy ul. Błonie, a mostem wykonano, jako przejście wyniesione. Na dojazdach do kompleksu przejść od strony „Rynku” oraz od strony mostu ułożono tzw. linie wibracyjno–akustyczne, a nawierzchnia oraz część podbudowy jezdni jest zupełnie nowa.

Chodnik, od zachodniej strony drogi, na odcinku od poczty do mostu, zyskał na szerokości. Wzdłuż poszerzonego odcinka pojawiło się wygrodzenie chodnikowe w postaci słupków z łańcuchami.

Inwestorem prac i płatnikiem dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego jest Powiatowy Zarząd Dróg w Starachowicach, natomiast zadanie realizowała firma Budromost – Starachowice sp. z o.o.

Koszty zadania dofinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 800 000 zł. Wkład własny Gminy Wąchock, zgodnie z zapisami umowy, wyniósł 231 900,35 zł.

Warto wspomnieć, że podobne prace ze wsparciem finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane są na drodze gminnej przy szkole podstawowej w Wielkiej Wsi.

Ulica po remoncie
Ulica po remoncie
Ulica po remoncie

Remont, remont i po remoncie. Żeby było ładniej, żeby było bezpieczniej.