Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Remont i translokacja kapliczki na Wygodzie

Remont i translokacja kapliczki na Wygodzie

Prace przy wschodnim krańcu obwodnicy Wąchocka odsłoniły widoczną z daleka kapliczkę. Stojąc w osi przyszłej jezdni, górując nad prowadzonymi wokoło pracami budziła wiele pytań o swoją przeszłość, jak i przyszłość.

Znajdująca się na szczycie góry, nad stacją gazową, kapliczka z I połowy XIX wieku w formie kolumny zwieńczonej krzyżem została wybudowana przez burmistrza Wąchocka, Macieja Sławęckiego. Za jego panowania doszło do rozbiórki kościoła św. Elżbiety znajdującego się na obecnym placu szkoły w Wąchocku. Według istniejących źródeł kapliczka zbudowana została z cegły pochodzącej z kościoła św. Elżbiety, a na jej szczycie umieszczono krzyż z kościoła parafialnego.

W związku z budowaną obwodnicy Wąchocka niezbędna jest jej translokacja w nowe miejsca. Na podstawie ustaleń pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Wąchock, GDDKiA w Kielcach oraz Wykonawcą obwodnicy firmą Strabag przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustalono, że kapliczka zostanie zdemontowana, odrestaurowana i przeniesiona około 200 metrów na zachód, w pobliżu odnogi ul. Górnej.

W ostatnich dniach kapliczka zniknęła z pasa budowy. Jak informuje Wykonawca kapliczka została zdemontowana i przeniesiona do pracowni wyspecjalizowanej w kamieniarstwie i renowacji firmy gdzie pod bezpośrednim nadzorem nad pracami przez konserwatora dzieł sztuki w specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych zostanie poddana renowacji. Po ich realizacji obiekt zostanie zabezpieczony i przetransportowany w docelową lokalizację.