Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Remont obiektów znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych

Przetarg ogłoszony przez Gminę Wąchock w połowie lipca br. dotyczył prac remontowych na dwóch odcinkach dróg gminnych. Fragmenty rowów i przepusty wymagały udrożnienia i naprawy.

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta – Przedsiębiorstwo Budowlane „Malibud” Zbigniewa Malickiego ze Starachowic.  Odpowiadała ona wymogom formalnym określonym w zapytaniu ofertowym, więc wybrano tę firmę do realizacji zadania.

Pierwszym remontowanym odcinkiem był fragment drogi „ Starachowice – Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów” – rejon skrzyżowania z drogą Wymysłów przez Wieś 004284T (Betlejem) – Wielka Wieś.  Przeprowadzone tam prace objęły demontaż starej kraty oraz zakup (wykonanie) i montaż nowej kraty przejazdowej typu ciężkiego szerokości 0,6 m i łącznej długości 7,0 m na odwodnienie poprzeczne drogi w kierunku Betlejem, odtworzenie obsuniętej skarpy rowu przydrożnego z umocnieniem ażurowymi elementami betonowymi, a także oczyszczenie zamulonego rowu.

Oczyszczenie rowu przydrożnego (w tym 4 szt. przepustów), montaż rury przepustowej, karbowanej, typu ciężkiego (przejście przez drogę) z robotami, montaż ścianek oporowych dla przepustu rurowego do rur z PCV oraz koryta zlewowe przed ściankami oporowymi z płytek chodnikowych na posypce cementowo piaskowej z robotami towarzyszącymi – to prace jakie zostały przeprowadzone na drugim odcinku. Mowa tu o drodze Wymysłów – Rataje 0580T (rejon wjazdu do Wieskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej) – Wielka Wieś.

Całość robót, zgodnie z treścią przetargu, została zakończona 30 sierpnia 2020 r.